Profesjonalne Usługi Księgowe
Świadczymy pełny zakres usług rachunkowych obejmujący księgowość, a także kadry i płace. Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz kompleksowe rozwiązania. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności. W ramach współpracy oferujemy:
 

 

 Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 • archiwizowanie dokumentów. 


Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym. 


Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
 • kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty,
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym. 


Obsługa kadrowo-płacowa:

 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS,
 • naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT Klienta i pracowników,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 
 

ul. Starowiejska 128
08-110 Siedlce

+ 48 668 373 205

biuro@ksiegowysiedlce.pl

TAGI: biuro rachunkowe, siedlce, usługi księgowe, siedlce, księgowość, kadry, płace, kompleksowe, rozwiązania, działalność, księgi rachunkowe, zakładowy plan kont, dekretacja, księgowanie dokumentów, ewidencja, środki trwałe, wartości, niematerialne, obrót, saldo, zaległości podatkowo-finansowe, reprezentowanie,
ZUS, US, urząd, skarbowy, zakup, sprzedaż, VAT, deklaracje, VAT-UE, sprawozdanie, rok finansowy, rok obrotowy, książka przychodów i rozchodów, podatek dochodowy, deklaracja podatkowa, ryczałtu ewidencjonowany, PIT, zapłata, towary i usługi, pracownik, wynagrodzenie, umowa cywilnoprawna, świadectwo,
pracy, zatrudnienie, obsługa księgowa, kadrowo-płacowa, formy zatrudnienia, gwarancja, ubezpieczenie OC, atrakcyjne ceny, profesjonalizm, rzetelna współpraca, zmniejszenie kosztów administracyjnych, terminowa realizację zadań, etyka w biznesie, tajemnica informacji, szybkość, skuteczność.
Projekt i realizacja: aligart.pl